Chương trình khuyến mãi

Két sắt cao cấp

SLS-100E 210kg

Giá:
14.300.000 đ
Giá KM:
9.152.000 đ

SLS-61C 110kg

Giá:
7.650.000 đ
Giá KM:
4.896.000 đ

SLS-1085 195kg

Giá:
15.000.000 đ
Giá KM:
10.050.000 đ

SLS-765 120kg

Giá:
12.700.000 đ
Giá KM:
7.620.000 đ

SLS 61F 110kg

Giá:
12.000.000 đ
Giá KM:
8.520.000 đ

SLS-120E 270kg

Giá:
18.300.000 đ
Giá KM:
12.078.000 đ

SLS-100C 210kg

Giá:
14.000.000 đ
Giá KM:
8.960.000 đ

SLSD-4CC 350kg

Giá:
25.000.000 đ
Giá KM:
17.250.000 đ

Két sắt văn phòng

SLS-87E 170kg

Giá:
11.900.000 đ
Giá KM:
7.735.000 đ

SLS-69C 135kg

Giá:
9.100.000 đ
Giá KM:
6.097.000 đ

SLS-76E 150kg

Giá:
10.700.000 đ
Giá KM:
6.420.000 đ

SLS-76C 150kg

Giá:
10.400.000 đ
Giá KM:
6.240.000 đ

Model : SLS-52E 85kg

Giá:
5.840.363 đ
Giá KM:
3.900.000 đ

SLS-65E 130kg

Giá:
8.200.000 đ
Giá KM:
5.658.000 đ

SLS-65C 130kg

Giá:
7.900.000 đ
Giá KM:
5.451.000 đ

SLS-69E 135kg

Giá:
9.450.000 đ
Giá KM:
6.142.500 đ

Két sắt khách sạn

SLB-20EC 11kg

Giá:
3.200.000 đ
Giá KM:
1.984.000 đ

SLB-27EC 16kg

Giá:
3.850.000 đ
Giá KM:
2.310.000 đ

SLB-27EN 16kg

Giá:
3.750.000 đ
Giá KM:
2.325.000 đ

SLB-20EN 11kg

Giá:
3.100.000 đ
Giá KM:
1.860.000 đ

Két sắt gia đình

SLS-35C 60kg

Giá:
4.550.000 đ
Giá KM:
2.957.500 đ

SLS-31C 50kg

Giá:
3.900.000 đ
Giá KM:
2.535.000 đ

SLS-30C 45kg

Giá:
3.600.000 đ
Giá KM:
2.340.000 đ

SLS-49E 60kg

Giá:
4.750.000 đ
Giá KM:
3.087.500 đ

Model : SLS-52E 85kg

Giá:
5.840.363 đ
Giá KM:
3.900.000 đ

SLS-35E 60kg

Giá:
4.750.000 đ
Giá KM:
3.087.500 đ

SLS-30E 45kg

Giá:
3.900.000 đ
Giá KM:
2.535.000 đ

SLS-31E 50kg

Giá:
4.200.000 đ
Giá KM:
2.730.000 đ

SLS-49C 60kg

Giá:
4.450.000 đ
Giá KM:
2.892.500 đ

Két sắt dành cho công ty

SLS-56C 90kg

Giá:
6.450.000 đ
Giá KM:
4.450.500 đ

SLS-56E 90kg

Giá:
6.750.000 đ
Giá KM:
4.725.000 đ

SLS-61E 110kg

Giá:
7.850.000 đ
Giá KM:
5.024.000 đ

SLS-52C 85kg

Giá:
5.550.000 đ
Giá KM:
3.774.000 đ

Két sắt cho tiệm vàng

SLD-170C 720kg

Giá:
39.850.000 đ
Giá KM:
24.707.000 đ

SLS-167C 520kg

Giá:
31.200.000 đ
Giá KM:
20.280.000 đ

SLS-159C 450kg

Giá:
26.800.000 đ
Giá KM:
17.420.000 đ