Hotline: 097 898 5005
097.898.5005

Két Sắt Khóa Cơ

Két sắt mini Việt Tiệp K25D, Khóa cơ (Mã: K-COT-25D-H)
Off 47%

Két sắt mini Việt Tiệp K25D, Khóa cơ (Mã: K-COT-25D-H)

Miễn phí vận chuyển
C470 * R360 * S360 mm
40kg - Đã bán: 132 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 1,490,000 đ 2,769,584 đ
Két sắt mini Việt Tiệp K25N, Khóa cơ (Mã: K-COT-25N-H)
Off 26%

Két sắt mini Việt Tiệp K25N, Khóa cơ (Mã: K-COT-25N-H)

Miễn phí vận chuyển
C380 * R460 * S380 mm
40kg - Đã bán: 65 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 1,490,000 đ 1,997,543 đ
Két sắt mini Việt Tiệp K25 Bản lể ngoài, Khóa cơ (Mã: K-COT-25BLN-H)
Off 32%

Két sắt mini Việt Tiệp K25 Bản lể ngoài, Khóa cơ (Mã: K-COT-25BLN-H)

Miễn phí vận chuyển
C340 * R420 * S320 mm
45kg - Đã bán: 181 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 1,590,000 đ 2,324,542 đ
Két sắt mini Việt Tiệp K35, Khóa cơ (Mã: K-COT-35-H)
Off 46%

Két sắt mini Việt Tiệp K35, Khóa cơ (Mã: K-COT-35-H)

Miễn phí vận chuyển
C670 * R450 * S330 mm
60kg - Đã bán: 155 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 1,790,000 đ 3,267,328 đ
Két sắt mini Welko KCC38, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-38)
Off 27%

Két sắt mini Welko KCC38, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-38)

Miễn phí vận chuyển
C365 * R390 * S355 mm
38kg - Đã bán: 215 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 1,890,000 đ 2,571,653 đ
Két sắt mini Việt Tiệp K40, Khóa cơ (Mã: K-COT-40-H)
Off 31%

Két sắt mini Việt Tiệp K40, Khóa cơ (Mã: K-COT-40-H)

Miễn phí vận chuyển
C720 * R470 * S350 mm
70kg - Đã bán: 100 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 1,890,000 đ 2,713,581 đ
Két sắt mini Welko KCC41, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-41)
Off 16%

Két sắt mini Welko KCC41, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-41)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R430 * S355 mm
45kg - Đã bán: 239 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 1,990,000 đ 2,358,686 đ
Két sắt Việt Tiệp K45, Khóa cơ (Mã: K-COT-45-H)
Off 43%

Két sắt Việt Tiệp K45, Khóa cơ (Mã: K-COT-45-H)

Miễn phí vận chuyển
C780 * R480 * S360 mm
90kg - Đã bán: 735 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 1,990,000 đ 3,479,815 đ
Két sắt mini Việt Tiệp KV100, Khóa cơ (Mã: KV-COT-100-H)
Off 13%

Két sắt mini Việt Tiệp KV100, Khóa cơ (Mã: KV-COT-100-H)

Miễn phí vận chuyển
C510 * R390 * S390 mm
50kg - Đã bán: 473 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 2,190,000 đ 2,500,194 đ
Két sắt Việt Tiệp K50, Khóa cơ (Mã: K-COT-50-H)
Off 43%

Két sắt Việt Tiệp K50, Khóa cơ (Mã: K-COT-50-H)

Miễn phí vận chuyển
C720 * R472 * S352 mm
100kg - Đã bán: 126 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 2,190,000 đ 3,825,312 đ
Két sắt Việt Tiệp K34, Khóa cơ (Mã: K-COT-34-H)
Off 19%

Két sắt Việt Tiệp K34, Khóa cơ (Mã: K-COT-34-H)

Miễn phí vận chuyển
C720 * R490 * S360 mm
70kg - Đã bán: 194 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 2,290,000 đ 2,812,765 đ
Két sắt mini Kumho KCC41, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-41)
Off 23%

Két sắt mini Kumho KCC41, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-41)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R430 * S355 mm
45kg - Đã bán: 71 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 2,350,000 đ 3,027,600 đ
Két sắt mini Welko KCC55, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-55)
Off 38%

Két sắt mini Welko KCC55, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-55)

Miễn phí vận chuyển
C560 * R425 * S350 mm
60kg - Đã bán: 63 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,390,000 đ 3,794,958 đ
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-50)
Off 37%

Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-50)

Miễn phí vận chuyển
C500 * R380 * S410 mm
50kg - Đã bán: 409 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,412,866 đ 3,820,153 đ
Két sắt Việt Tiệp K60, Khóa cơ (Mã: K-COT-60-H)
Off 25%

Két sắt Việt Tiệp K60, Khóa cơ (Mã: K-COT-60-H)

Miễn phí vận chuyển
C770 * R500 * S390 mm
110kg - Đã bán: 93 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 2,490,000 đ 3,298,307 đ
Két sắt mini Việt Tiệp KV150, Khóa cơ (Mã: KV-COT-150-H)
Off 45%

Két sắt mini Việt Tiệp KV150, Khóa cơ (Mã: KV-COT-150-H)

Miễn phí vận chuyển
C550 * R410 * S400 mm
55kg - Đã bán: 142 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 2,590,000 đ 4,691,232 đ
Két sắt mini Welko KS80N, Khóa cơ (Mã: KS-COW-80N)
Off 33%

Két sắt mini Welko KS80N, Khóa cơ (Mã: KS-COW-80N)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R500 * S420 mm
70kg - Đã bán: 110 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,690,000 đ 3,972,117 đ
Két sắt Việt Tiệp K44, Khóa cơ (Mã: K-COT-44-H)
Off 44%

Két sắt Việt Tiệp K44, Khóa cơ (Mã: K-COT-44-H)

Miễn phí vận chuyển
C800 * R490 * S360 mm
90kg - Đã bán: 192 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 2,690,000 đ 4,803,527 đ
Két sắt Việt Tiệp K54, Khóa cơ (Mã: K-COT-54-H)
Off 45%

Két sắt Việt Tiệp K54, Khóa cơ (Mã: K-COT-54-H)

Miễn phí vận chuyển
C840 * R540 * S410 mm
130kg - Đã bán: 669 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 2,890,000 đ 5,182,880 đ
Két sắt mini Kumho KCC60, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-60)
Off 44%

Két sắt mini Kumho KCC60, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-60)

Miễn phí vận chuyển
C360 * R440 * S350 mm
55kg - Đã bán: 220 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 2,890,000 đ 5,153,433 đ
Két sắt mini Welko KN35, Khóa cơ (Mã: KN-COW-35)
Off 47%

Két sắt mini Welko KN35, Khóa cơ (Mã: KN-COW-35)

Miễn phí vận chuyển
C630 * R425 * S345 mm
60kg - Đã bán: 709 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,899,000 đ 5,464,577 đ
Két sắt mini Welko KCC60, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-60)
Off 46%

Két sắt mini Welko KCC60, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-60)

Miễn phí vận chuyển
C360 * R440 * S350 mm
55kg - Đã bán: 169 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,990,000 đ 5,458,769 đ
Két sắt mini Kumho KCC50, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-50)
Off 28%

Két sắt mini Kumho KCC50, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-50)

Miễn phí vận chuyển
C500 * R380 * S410 mm
50kg - Đã bán: 106 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 2,990,000 đ 4,104,570 đ
Két sắt mini Welko KS80Đ, Khóa cơ (Mã: KS-COW-80Đ)
Off 16%

Két sắt mini Welko KS80Đ, Khóa cơ (Mã: KS-COW-80Đ)

Miễn phí vận chuyển
C540 * R365 * S420 mm
70kg - Đã bán: 93 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,990,000 đ 3,557,255 đ
Két sắt mini Kumho KCC55, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-55)
Off 43%

Két sắt mini Kumho KCC55, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-55)

Miễn phí vận chuyển
C560 * R425 * S350 mm
60kg - Đã bán: 340 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,090,000 đ 5,387,837 đ
Két sắt mini Welko KCC80, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-80)
Off 17%

Két sắt mini Welko KCC80, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-80)

Miễn phí vận chuyển
C415 * R480 * S380 mm
70kg - Đã bán: 189 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,090,000 đ 3,685,205 đ
Két sắt Việt Tiệp KV250, Khóa cơ (Mã: KV-COT-250-H)
Off 49%

Két sắt Việt Tiệp KV250, Khóa cơ (Mã: KV-COT-250-H)

Miễn phí vận chuyển
C620 * R430 * S420 mm
60kg - Đã bán: 239 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 3,190,000 đ 6,211,570 đ
Két sắt mini Kumho KS80N, Khóa cơ (Mã: KS-COK-80N)
Off 31%

Két sắt mini Kumho KS80N, Khóa cơ (Mã: KS-COK-80N)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R500 * S420 mm
70kg - Đã bán: 117 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,190,000 đ 4,562,934 đ
Két sắt Welko KD45, Khóa cơ (Mã: KD-COW-45)
Off 37%

Két sắt Welko KD45, Khóa cơ (Mã: KD-COW-45)

Miễn phí vận chuyển
C760 * R510 * S420 mm
90kg - Đã bán: 230 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,390,000 đ 5,297,070 đ
Két sắt mini Kumho KCC80, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-80)
Off 37%

Két sắt mini Kumho KCC80, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-80)

Miễn phí vận chuyển
C415 * R480 * S380 mm
70kg - Đã bán: 225 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,390,000 đ 5,303,784 đ
Két sắt mini Kumho KS80Đ, Khóa cơ (Mã: KS-COK-80Đ)
Off 44%

Két sắt mini Kumho KS80Đ, Khóa cơ (Mã: KS-COK-80Đ)

Miễn phí vận chuyển
C540 * R365 * S420 mm
70kg - Đã bán: 202 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,590,000 đ 6,364,471 đ
Két sắt mini Welko KN45, Khóa cơ (Mã: KN-COW-45)
Off 19%

Két sắt mini Welko KN45, Khóa cơ (Mã: KN-COW-45)

Miễn phí vận chuyển
C740 * R485 * S385 mm
80kg - Đã bán: 235 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,599,000 đ 4,397,614 đ
Két sắt Welko KD54, Khóa cơ (Mã: KD-COW-54)
Off 30%

Két sắt Welko KD54, Khóa cơ (Mã: KD-COW-54)

Miễn phí vận chuyển
C820 * R560 * S420 mm
110kg - Đã bán: 172 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,890,000 đ 5,512,384 đ
Két sắt Kumho KD45, Khóa cơ (Mã: KD-COK-45)
Off 30%

Két sắt Kumho KD45, Khóa cơ (Mã: KD-COK-45)

Miễn phí vận chuyển
C760 * R510 * S420 mm
90kg - Đã bán: 202 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,890,000 đ 5,484,175 đ
Két sắt Welko KCC100, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-100)
Off 47%

Két sắt Welko KCC100, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-100)

Miễn phí vận chuyển
C630 * R425 * S440 mm
95kg - Đã bán: 71 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,990,000 đ 7,394,510 đ
Két sắt Kumho KCC100, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-100)
Off 45%

Két sắt Kumho KCC100, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-100)

Miễn phí vận chuyển
C630 * R425 * S440 mm
95kg - Đã bán: 97 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 4,190,000 đ 7,530,434 đ
Két sắt Welko KS125, Khóa cơ (Mã: KS-COW-125)
Off 46%

Két sắt Welko KS125, Khóa cơ (Mã: KS-COW-125)

Miễn phí vận chuyển
C635 * R450 * S460 mm
120kg - Đã bán: 248 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 4,330,000 đ 8,017,915 đ
Két sắt mini Welko KN54, Khóa cơ (Mã: KN-COW-54)
Off 21%

Két sắt mini Welko KN54, Khóa cơ (Mã: KN-COW-54)

Miễn phí vận chuyển
C815 * R530 * S385 mm
100kg - Đã bán: 103 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 4,390,000 đ 5,551,910 đ
Két sắt Kumho KD54, Khóa cơ (Mã: KD-COK-54)
Off 48%

Két sắt Kumho KD54, Khóa cơ (Mã: KD-COK-54)

Miễn phí vận chuyển
C820 * R560 * S420 mm
110kg - Đã bán: 105 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 4,490,000 đ 8,585,779 đ
Két sắt Kumho KS125, Khóa cơ (Mã: KS-COK-125)
Off 46%

Két sắt Kumho KS125, Khóa cơ (Mã: KS-COK-125)

Miễn phí vận chuyển
C635 * R450 * S460 mm
120kg - Đã bán: 116 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 4,830,000 đ 8,935,000 đ

Thông tin két sắt khóa cơ chính hãng, tổng kho két sắt 24h

Những thông tin Két sắt khóa cơ mà người dùng cần biết khi mua két sắt khóa cơ

- Trong các dòng két sắt hiện nay thì két sắt khóa cơ được nhiều người dùng chọn mua nhất, bới độ bền khóa tốt nhất trong các loại két sắt điện tử, hay két sắt vân tay

- Trên thị trường hiện nay có 2 dòng khóa cơ được dùng nhiều nhất là két sắt khóa cơ 4 lớp bảo mật và két sắt khóa cơ 3 lớp bảo mật, với dùng két sắt khóa cơ 4 lớp bảo mật thì khách hàng phải mở khóa với 4 mật khẩu, còn dòng két sắt khóa cơ 3 lớp bảo mật thì chỉ cần mở khóa với 3 mật khẩu

- Két sắt khóa cơ được cấu tạo từ chất liệu không gỉ bền theo thời gian, khó phá mật khẩu

Hướng dẫn mở két sắt bằng khóa cơ 4 mã bảo vệ:

Ví dụ bạn có két mã như sau: 11-56-68-33 thì bạn tiến hành mở như sau:
1: Quay núm số ngược chiều kim đồng hồ 4 vòng và dừng lại ở chính xác số 11.
2: Quay núm số theo chiều kim đồng hồ 3 vòng và dừng lại ở chính xác số 56.
3: Quay núm số ngược chiều kim đồng hồ 2 vòng và dừng lại ở chính xác số 58.
4: Quay núm số theo chiều kim đồng hồ 1 vòng dừng lại ở chính xác số 33.
5: Cuối cùng bạn vặn chìa khóa về bên phải và nhấc tay cầm là mở két ra.

Hướng dẫn mở két sắt bàng khóa cơ 3 lớp bảo vệ
Ví dụ bạn có két mã như sau: 11-56-68 thì bạn tiến hành mở như sau:
1: Quay núm số ngược chiều kim đồng hồ 3 vòng và dừng lại ở chính xác số 11.
2: Quay núm số theo chiều kim đồng hồ 2 vòng và dừng lại ở chính xác số 56.
3: Quay núm số theo chiều kim đồng hồ 1 vòng dừng lại ở chính xác số 33.
4: Cuối cùng bạn vặn chìa khóa về bên phải và nhấc tay cầm là mở két ra.

Lưu ý: Để mở nhanh thay vì mỗi lần mở như trên sau khi người dùng mở được két sắt, thì sẽ vận lệch 5-7 mã số khi để như vậy két sắt không mở được, và muốn mở chỉ cần vận lại mã số thứ 3 hoặc thứ 4 là két mở được, Trường hợp quý khách hàng đi xa thì nên vận về 00 để két sẽ reset mật khẩu và phải làm lại các bước ở trên mới mở được mật khẩu

Với thị hiếu của khách hàng hiện nay thì đang chuyển dùng từ khóa cơ 4 lớp sang khóa cơ 3 lớp, vì vậy quý tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng thì nhân viên sẽ được cho khách hàng lựa chọn chiếc két sắt phù hợp nhất. Ngoài ra két sắt 24h còn nhiều dòng két sắt sử dụng khóa khác quý khách hàng có thể tham khảo thêm như: két sắt điện tử, két sắt khóa vân tay, két sắt khóa cơ đổi mã