Hotline: 097 898 5005
097.898.5005

Két Sắt Khóa Cơ Đổi Mã

Két sắt mini Welko KCC38, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-38)
Off 47%

Két sắt mini Welko KCC38, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-38)

Miễn phí vận chuyển
C365 * R390 * S355 mm
38kg - Đã bán: 249 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,540,000 đ 4,721,624 đ
Két sắt mini Kumho KCC38, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-38)
Off 34%

Két sắt mini Kumho KCC38, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-38)

Miễn phí vận chuyển
C365 * R390 * S355 mm
38kg - Đã bán: 154 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 2,840,000 đ 4,256,215 đ
Két sắt mini Kumho KCC41, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-41)
Off 42%

Két sắt mini Kumho KCC41, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-41)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R430 * S355 mm
45kg - Đã bán: 128 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 2,950,000 đ 5,040,667 đ
Két sắt mini Welko KCC41, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-41)
Off 45%

Két sắt mini Welko KCC41, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-41)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R430 * S355 mm
45kg - Đã bán: 169 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,990,000 đ 5,373,017 đ
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-50)
Off 28%

Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-50)

Miễn phí vận chuyển
C500 * R380 * S410 mm
50kg - Đã bán: 124 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,090,000 đ 4,240,810 đ
Két sắt mini Welko KCC55, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-55)
Off 37%

Két sắt mini Welko KCC55, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-55)

Miễn phí vận chuyển
C560 * R425 * S350 mm
60kg - Đã bán: 90 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,090,000 đ 4,868,166 đ
Két sắt mini Welko KS80N, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-80N)
Off 33%

Két sắt mini Welko KS80N, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-80N)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R500 * S420 mm
70kg - Đã bán: 222 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,190,000 đ 4,718,560 đ
Két sắt mini Kumho KCC50, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-50)
Off 27%

Két sắt mini Kumho KCC50, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-50)

Miễn phí vận chuyển
C500 * R380 * S410 mm
50kg - Đã bán: 99 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,290,000 đ 4,492,053 đ
Két sắt mini Kumho KCC55, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-55)
Off 45%

Két sắt mini Kumho KCC55, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-55)

Miễn phí vận chuyển
C560 * R425 * S350 mm
60kg - Đã bán: 93 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,390,000 đ 6,079,281 đ
Két sắt mini Welko KS80Đ, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-80Đ)
Off 38%

Két sắt mini Welko KS80Đ, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-80Đ)

Miễn phí vận chuyển
C540 * R365 * S420 mm
70kg - Đã bán: 160 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,490,000 đ 5,578,445 đ
Két sắt mini Welko KCC60, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-60)
Off 23%

Két sắt mini Welko KCC60, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-60)

Miễn phí vận chuyển
C360 * R440 * S350 mm
55kg - Đã bán: 197 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,490,000 đ 4,527,232 đ
Két sắt mini Kumho KCC80, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-80)
Off 37%

Két sắt mini Kumho KCC80, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-80)

Miễn phí vận chuyển
C415 * R480 * S380 mm
70kg - Đã bán: 161 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,590,000 đ 5,625,953 đ
Két sắt mini Kumho KS80N, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-80N)
Off 40%

Két sắt mini Kumho KS80N, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-80N)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R500 * S420 mm
70kg - Đã bán: 249 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,690,000 đ 6,106,766 đ
Két sắt mini Kumho KCC60, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-60)
Off 12%

Két sắt mini Kumho KCC60, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-60)

Miễn phí vận chuyển
C360 * R440 * S350 mm
55kg - Đã bán: 101 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,790,000 đ 4,274,665 đ
Két sắt mini Kumho KS80Đ, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-80Đ)
Off 49%

Két sắt mini Kumho KS80Đ, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-80Đ)

Miễn phí vận chuyển
C540 * R365 * S420 mm
70kg - Đã bán: 197 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,990,000 đ 7,771,846 đ
Két sắt mini Welko KCC80, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-80)
Off 38%

Két sắt mini Welko KCC80, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-80)

Miễn phí vận chuyển
C415 * R480 * S380 mm
70kg - Đã bán: 110 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,990,000 đ 6,346,051 đ
Két sắt Welko KD45, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMW-45)
Off 12%

Két sắt Welko KD45, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMW-45)

Miễn phí vận chuyển
C760 * R510 * S420 mm
90kg - Đã bán: 72 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 4,290,000 đ 4,862,794 đ
Két sắt Welko KD54, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMW-54)
Off 16%

Két sắt Welko KD54, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMW-54)

Miễn phí vận chuyển
C820 * R560 * S420 mm
110kg - Đã bán: 197 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 4,390,000 đ 5,199,140 đ
Két sắt Ngân Hàng K50SB2, Khóa cơ đổi mã (Mã: K-DM-50SB2)
Off 45%

Két sắt Ngân Hàng K50SB2, Khóa cơ đổi mã (Mã: K-DM-50SB2)

Miễn phí vận chuyển
C650 * R450 * S510 mm
120kg - Đã bán: 218 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 4,690,000 đ 8,506,497 đ
Két sắt Kumho KD45, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMK-45)
Off 49%

Két sắt Kumho KD45, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMK-45)

Miễn phí vận chuyển
C760 * R510 * S420 mm
90kg - Đã bán: 235 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 4,790,000 đ 9,338,541 đ
Két sắt Kumho KD54, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMK-54)
Off 44%

Két sắt Kumho KD54, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMK-54)

Miễn phí vận chuyển
C820 * R560 * S420 mm
110kg - Đã bán: 87 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 4,890,000 đ 8,616,504 đ
Két sắt Ngân Hàng K70SB2, Khóa cơ đổi mã (Mã: K-DM-70SB2)
Off 50%

Két sắt Ngân Hàng K70SB2, Khóa cơ đổi mã (Mã: K-DM-70SB2)

Miễn phí vận chuyển
C700 * R500 * S540 mm
130kg - Đã bán: 715 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 5,290,000 đ 10,527,542 đ
Két sắt Welko KCC59, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-59)
Off 12%

Két sắt Welko KCC59, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-59)

Miễn phí vận chuyển
C590 * R420 * S480 mm
95kg - Đã bán: 219 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 5,290,000 đ 5,975,367 đ
Két sắt Welko KCC100, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-100)
Off 17%

Két sắt Welko KCC100, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-100)

Miễn phí vận chuyển
C630 * R425 * S440 mm
95kg - Đã bán: 62 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 5,290,000 đ 6,313,899 đ
Két sắt Welko KS125, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-125)
Off 34%

Két sắt Welko KS125, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-125)

Miễn phí vận chuyển
C635 * R450 * S460 mm
120kg - Đã bán: 243 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 5,330,000 đ 8,010,296 đ
Két sắt Kumho KS125, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-125)
Off 49%

Két sắt Kumho KS125, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-125)

Miễn phí vận chuyển
C635 * R450 * S460 mm
120kg - Đã bán: 203 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 5,830,000 đ 11,337,749 đ
Két sắt Kumho KCC100, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-100)
Off 44%

Két sắt Kumho KCC100, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-100)

Miễn phí vận chuyển
C630 * R425 * S440 mm
95kg - Đã bán: 187 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,000,000 đ 10,598,983 đ
Két sắt Welko KD74, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMW-74)
Off 34%

Két sắt Welko KD74, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMW-74)

Miễn phí vận chuyển
C905 * R610 * S440 mm
160kg - Đã bán: 95 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 6,190,000 đ 9,306,674 đ
Két sắt Welko KS140, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-140)
Off 25%

Két sắt Welko KS140, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-140)

Miễn phí vận chuyển
C700 * R500 * S500 mm
130kg - Đã bán: 211 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 6,190,000 đ 8,227,833 đ
Két sắt Kumho KCC59, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-59)
Off 21%

Két sắt Kumho KCC59, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-59)

Miễn phí vận chuyển
C590 * R420 * S480 mm
95kg - Đã bán: 195 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,190,000 đ 7,805,967 đ
Két sắt Kumho KCC120, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-120)
Off 50%

Két sắt Kumho KCC120, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-120)

Miễn phí vận chuyển
C665 * R450 * S460 mm
110kg - Đã bán: 221 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,390,000 đ 12,634,591 đ
Két sắt Ngân Hàng K90SB2, Khóa cơ đổi mã (Mã: K-DM-90SB2)
Off 33%

Két sắt Ngân Hàng K90SB2, Khóa cơ đổi mã (Mã: K-DM-90SB2)

Miễn phí vận chuyển
C780 * R530 * S570 mm
150kg - Đã bán: 92 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 6,590,000 đ 9,742,299 đ
Két sắt Kumho KD74, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMK-74)
Off 18%

Két sắt Kumho KD74, Khóa cơ đổi mã (Mã: KD-DMK-74)

Miễn phí vận chuyển
C905 * R610 * S440 mm
160kg - Đã bán: 244 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,590,000 đ 8,028,376 đ
Két sắt Welko KS160, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-160)
Off 9%

Két sắt Welko KS160, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMW-160)

Miễn phí vận chuyển
C780 * R530 * S560 mm
150kg - Đã bán: 227 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 6,690,000 đ 7,332,198 đ
Két sắt Welko KCC120, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-120)
Off 41%

Két sắt Welko KCC120, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-120)

Miễn phí vận chuyển
C665 * R450 * S460 mm
110kg - Đã bán: 212 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 6,690,000 đ 11,224,919 đ
Két sắt Kumho KCC150, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-150)
Off 41%

Két sắt Kumho KCC150, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-150)

Miễn phí vận chuyển
C820 * R540 * S510 mm
150kg - Đã bán: 94 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,790,000 đ 11,485,612 đ
Két sắt Kumho KS160, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-160)
Off 48%

Két sắt Kumho KS160, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-160)

Miễn phí vận chuyển
C780 * R530 * S560 mm
150kg - Đã bán: 181 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,890,000 đ 13,018,770 đ
Két sắt Welko KCC150, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-150)
Off 46%

Két sắt Welko KCC150, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMW-150)

Miễn phí vận chuyển
C820 * R540 * S510 mm
150kg - Đã bán: 109 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 6,990,000 đ 12,873,900 đ
Két sắt Kumho KS140, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-140)
Off 21%

Két sắt Kumho KS140, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-140)

Miễn phí vận chuyển
C700 * R500 * S500 mm
130kg - Đã bán: 115 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 7,660,000 đ 9,605,594 đ
Két sắt Ngân Hàng K130NHA1, Khóa cơ đổi mã (Mã: K-DM-130NHA1)
Off 42%

Két sắt Ngân Hàng K130NHA1, Khóa cơ đổi mã (Mã: K-DM-130NHA1)

Miễn phí vận chuyển
C1070 * R600 * S560 mm
190kg - Đã bán: 203 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 8,490,000 đ 14,634,372 đ

Thông tin Két sắt Khóa cơ đổi mã

Hiện tại két sắt được chia thành nhiều dòng két sắt cũng như loại khóa tương đương, có thể kể đến như két sắt khóa cơ, két sắt khóa điện tử, két sắt khóa vân tay, két sắt khóa vân tay kết hợp khóa điện tử, và 1 dòng khóa không thể không kể đến là dòng khóa cơ đổi mã. Dòng két sắt khóa cơ đổi mã được nhiều khách hạng bởi những tính năng vượt trội sau:

- Khóa cơ đổi mã sử dụng bền hơn các loại khóa điện tử và vân tay

- Khóa cơ đổi được đổi mã theo quý khách hàng bảo đảm mật khẩu tuyệt đối

- Cấu tạo loại khóa cơ đổi mã được làm từ chất liệu không gỉ bảo đảm bền đẹp với thời gian

- Khóa có kết cấu an toàn với 3 mật khẩu kết hợp với khóa mới mở được két 

Ngoài những ưu điểm trên thì két sắt khóa cơ đổi mã cũng có những nhược điểm có thể kể đến như:

- Két dùng khóa cơ hơi khó sử dụng, việc đổi mã khá mất nhiều thời gian, nhiều quý khách hàng hay đổi nhầm hoặc quên mật khẩu

- Hạn chế lớn nhất khi khách hàng đã đổi mật khẩu nếu quên mật khẩu thì không có cách nào lấy lại mật khẩu, chính vì điều này người dùng phải ghi nhớ mật khẩu chính xác

Hướng dẫn cách sử dụng két sắt khóa cơ đổi mã:

- Bước 1: Xoay núm vặn thuận chiều kim đồng hồ 3 lần

- Bước 2: Xoay núm vặn ngược chiều kim đồng hồ 2 lần

- Bước 3: Xoay núm vặn thuận chiều kim đồng hồ 1

- Bước 5: Cắm chìa khóa, xoay chốt mở để mở cửa két 

Dòng két sắt cơ đổi mã này có thể kể đến 1 vài mẫu nổi bật bán chạy và được nhiều người dùng nhất hiện nay như:

- Két sắt gia đình KCC50 khóa cơ đổi mã, thương hiệu welko, Xem chi tiết tại: https://ketsat24h.com/ket-sat-welko/ket-sat-mini-welko-kcc50-khoa-co-doi-ma-ma-kcc-dmw-50 

- Két sắt mini KCC80 khóa cơ đổi mã, thương hiệu welko, Xem chi tiết tại: https://ketsat24h.com/ket-sat-kumho/ket-sat-mini-kumho-kcc80-khoa-co-doi-ma-ma-kcc-dmk-80

- Két sắt ngân hàng K50SB2 khóa cơ đổi mã, thương hiệu két sắt ngân hàng, Xem chi tiết tại: https://ketsat24h.com/ket-sat-ngan-hang/ket-sat-ngan-hang-k50sb2-khoa-co-doi-ma-ma-k-dm-50sb2