-17%
Giá: 5,500,000

Miễn phí vận chuyển

C400 * R380 * S340 Mm

Trọng lượng: 25kg, Đã bán: 45 két

-18%
Giá: 5,600,000

Miễn phí vận chuyển

C450 * R390 * S340 Mm

Trọng lượng: 25kg, Đã bán: 56 két

-18%
Giá: 7,900,000

Miễn phí vận chuyển

C500 * R400 * S360 Mm

Trọng lượng: 35kg, Đã bán: 63 két

-18%
Giá: 8,600,000

Miễn phí vận chuyển

C600 * R420 * S380 Mm

Trọng lượng: 48kg, Đã bán: 36 két