Hotline: 097 898 5005
097.898.5005

Két Sắt Văn Phòng

Két sắt aifeibao HK-A1D-45-HM
Off 26%

Két sắt aifeibao HK-A1D-45-HM

Miễn phí vận chuyển
C450 * R380 * S350 mm
41kg - Đã bán: 574 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 14,076,000 đ 19,002,600 đ
Két sắt aifeibao HK-A1D-80-HM
Off 26%

Két sắt aifeibao HK-A1D-80-HM

Miễn phí vận chuyển
C800 * R460 * S420 mm
115kg - Đã bán: 661 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 25,220,000 đ 34,047,000 đ
Két sắt mini Welko HS42Z, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-42Z)
Off 26%

Két sắt mini Welko HS42Z, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-42Z)

Miễn phí vận chuyển
C200 * R430 * S370 mm
12kg - Đã bán: 491 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,890,000 đ 3,890,000 đ
Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-50)
Off 37%

Két sắt mini Welko KCC50, Khóa cơ (Mã: KCC-COW-50)

Miễn phí vận chuyển
C500 * R380 * S410 mm
50kg - Đã bán: 409 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,412,866 đ 3,820,153 đ
Két sắt mini Kumho KCC55, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTK-55)
Off 50%

Két sắt mini Kumho KCC55, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTK-55)

Miễn phí vận chuyển
C560 * R425 * S350 mm
60kg - Đã bán: 302 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,590,000 đ 7,101,084 đ
Két sắt Philips SBX601, Khóa điện tử (Mã: SBX601-7B0)
Off 22%

Két sắt Philips SBX601, Khóa điện tử (Mã: SBX601-7B0)

Miễn phí vận chuyển
C750 * R480 * S430 mm
108kg - Đã bán: 165 két
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 34,200,000 đ 43,500,000 đ
Két sắt mini Welko HS25AC, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-25AC)
Off 22%

Két sắt mini Welko HS25AC, Khóa điện tử (Mã: HS-DTW-25AC)

Miễn phí vận chuyển
C250 * R350 * S250 mm
8kg - Đã bán: 823 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 1,990,000 đ 2,521,073 đ
Két sắt cao cấp Việt Nhật K25 khóa điện tử (Mã K25VN-DT)
Off 16%

Két sắt cao cấp Việt Nhật K25 khóa điện tử (Mã K25VN-DT)

Miễn phí vận chuyển
C360 * R450 * S360 mm
40kg - Đã bán: 521 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,190,000 đ 2,600,000 đ
Két sắt Việt Nhật K50 khóa vân tay điện tử K50VN-VTDT
Off 22%

Két sắt Việt Nhật K50 khóa vân tay điện tử K50VN-VTDT

Miễn phí vận chuyển
C500 * R410 * S390 mm
50kg - Đã bán: 658 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,990,000 đ 5,100,000 đ
Két sắt cao cấp Việt Nhật K50 khóa vân tay (Mã K50VN-VT)
Off 22%

Két sắt cao cấp Việt Nhật K50 khóa vân tay (Mã K50VN-VT)

Miễn phí vận chuyển
C500 * R410 * S390 mm
50kg - Đã bán: 658 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,890,000 đ 3,700,000 đ
Két sắt mini Bofa BF-V-60BJ, Khóa vân tay (Mã: BF-V-60BJ)
Off 49%

Két sắt mini Bofa BF-V-60BJ, Khóa vân tay (Mã: BF-V-60BJ)

Miễn phí vận chuyển
C600 * R435 * S330 mm
80kg - Đã bán: 504 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 18,500,000 đ 36,215,734 đ
Két sắt mini Bofa FDX-A1/D-60, Khóa điện tử (Mã: FDX-A1D-60)
Off 45%

Két sắt mini Bofa FDX-A1/D-60, Khóa điện tử (Mã: FDX-A1D-60)

Miễn phí vận chuyển
C600 * R430 * S380 mm
80kg - Đã bán: 74 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 12,600,000 đ 22,839,848 đ
Két sắt cao cấp Việt Nhật K68 khóa điện tử (Mã K68VN-DT)
Off 26%

Két sắt cao cấp Việt Nhật K68 khóa điện tử (Mã K68VN-DT)

Miễn phí vận chuyển
C680 * R490 * S490 mm
100kg - Đã bán: 721 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 3,590,000 đ 4,800,000 đ
Két sắt Welko KCC100, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-100)
Off 39%

Két sắt Welko KCC100, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-100)

Miễn phí vận chuyển
C630 * R425 * S440 mm
95kg - Đã bán: 233 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 4,590,000 đ 7,404,666 đ
Két sắt Philips SBX701, Khóa điện tử (Mã: SBX701-8B0)
Off 22%

Két sắt Philips SBX701, Khóa điện tử (Mã: SBX701-8B0)

Miễn phí vận chuyển
C850 * R530 * S480 mm
150kg - Đã bán: 161 két
Bảo hành: 24 tháng
Giá: 57,800,000 đ 73,400,000 đ
Két sắt cao cấp Việt Nhật K50 khóa điện tử (Mã K50VN-DT)
Off 23%

Két sắt cao cấp Việt Nhật K50 khóa điện tử (Mã K50VN-DT)

Miễn phí vận chuyển
C500 * R410 * S390 mm
50kg - Đã bán: 335 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 2,490,000 đ 3,200,000 đ
Két sắt Welko KCC200, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-200)
Off 21%

Két sắt Welko KCC200, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTW-200)

Miễn phí vận chuyển
C1070 * R600 * S560 mm
190kg - Đã bán: 201 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 9,570,000 đ 12,063,108 đ
Két sắt Việt Tiệp K45, Khóa cơ (Mã: K-COT-45-H)
Off 43%

Két sắt Việt Tiệp K45, Khóa cơ (Mã: K-COT-45-H)

Miễn phí vận chuyển
C780 * R480 * S360 mm
90kg - Đã bán: 735 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 1,990,000 đ 3,479,815 đ
Két sắt mini Bofa BF-V-60BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-60BS2)
Off 35%

Két sắt mini Bofa BF-V-60BS2, Khóa vân tay (Mã: BF-V-60BS2)

Miễn phí vận chuyển
C600 * R430 * S380 mm
80kg - Đã bán: 60 két
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 16,200,000 đ 24,886,730 đ
Két sắt mini Việt Tiệp KV100, Khóa cơ (Mã: KV-COT-100-H)
Off 13%

Két sắt mini Việt Tiệp KV100, Khóa cơ (Mã: KV-COT-100-H)

Miễn phí vận chuyển
C510 * R390 * S390 mm
50kg - Đã bán: 473 két
Bảo hành: 18 tháng
Giá: 2,190,000 đ 2,500,194 đ
Két sắt mini Kumho KCC80, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTK-80)
Off 25%

Két sắt mini Kumho KCC80, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTK-80)

Miễn phí vận chuyển
C415 * R480 * S380 mm
70kg - Đã bán: 86 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,590,000 đ 4,759,949 đ
Két sắt Kumho KD45, Khóa vân tay (Mã: KD-VTK-45)
Off 30%

Két sắt Kumho KD45, Khóa vân tay (Mã: KD-VTK-45)

Miễn phí vận chuyển
C760 * R510 * S420 mm
90kg - Đã bán: 238 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,390,000 đ 9,029,481 đ
Két sắt Kumho KCC240, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTK-240)
Off 12%

Két sắt Kumho KCC240, Khóa điện tử (Mã: KCC-DTK-240)

Miễn phí vận chuyển
C1210 * R600 * S560 mm
220kg - Đã bán: 245 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 10,675,000 đ 12,010,578 đ
Két sắt mini Kumho KCC60, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-60)
Off 44%

Két sắt mini Kumho KCC60, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-60)

Miễn phí vận chuyển
C360 * R440 * S350 mm
55kg - Đã bán: 220 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 2,890,000 đ 5,153,433 đ
Két sắt Kumho KCC240, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-240)
Off 49%

Két sắt Kumho KCC240, Khóa cơ (Mã: KCC-COK-240)

Miễn phí vận chuyển
C1210 * R600 * S560 mm
220kg - Đã bán: 138 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 10,090,000 đ 19,634,729 đ
Két sắt Kumho KS140, Khóa vân tay (Mã: KS-VTK-140)
Off 39%

Két sắt Kumho KS140, Khóa vân tay (Mã: KS-VTK-140)

Miễn phí vận chuyển
C700 * R500 * S500 mm
130kg - Đã bán: 147 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 9,760,000 đ 15,896,070 đ
Két sắt mini Kumho KCC50, Khóa vân tay (Mã: KCC-VTK-50)
Off 50%

Két sắt mini Kumho KCC50, Khóa vân tay (Mã: KCC-VTK-50)

Miễn phí vận chuyển
C500 * R380 * S410 mm
50kg - Đã bán: 206 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,190,000 đ 12,343,480 đ
Két sắt mini Kumho KCC38, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-38)
Off 34%

Két sắt mini Kumho KCC38, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-38)

Miễn phí vận chuyển
C365 * R390 * S355 mm
38kg - Đã bán: 154 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 2,840,000 đ 4,256,215 đ
Két sắt Kumho US1080D, Khóa điện tử (Mã: US-DTK-1080D)
Off 40%

Két sắt Kumho US1080D, Khóa điện tử (Mã: US-DTK-1080D)

Miễn phí vận chuyển
C1080 * R600 * S600 mm
550kg - Đã bán: 72 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 36,960,000 đ 61,148,495 đ
Két sắt Kumho US88D, Khóa điện tử (Mã: US-DTK-88D)
Off 47%

Két sắt Kumho US88D, Khóa điện tử (Mã: US-DTK-88D)

Miễn phí vận chuyển
C880 * R600 * S600 mm
390kg - Đã bán: 64 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 29,960,000 đ 56,007,442 đ
Két sắt Kumho KCC120, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-120)
Off 50%

Két sắt Kumho KCC120, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-120)

Miễn phí vận chuyển
C665 * R450 * S460 mm
110kg - Đã bán: 221 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,390,000 đ 12,634,591 đ
Két sắt Kumho KN300, Khóa vân tay (Mã: KN-VTK-300)
Off 41%

Két sắt Kumho KN300, Khóa vân tay (Mã: KN-VTK-300)

Miễn phí vận chuyển
C1395 * R770 * S530 mm
300kg - Đã bán: 92 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 12,290,000 đ 20,590,819 đ
Két sắt Kumho KS160, Khóa điện tử (Mã: KS-DTK-160)
Off 36%

Két sắt Kumho KS160, Khóa điện tử (Mã: KS-DTK-160)

Miễn phí vận chuyển
C780 * R530 * S560 mm
150kg - Đã bán: 100 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 6,590,000 đ 10,158,788 đ
Két sắt mini Kumho KS80N, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-80N)
Off 40%

Két sắt mini Kumho KS80N, Khóa cơ đổi mã (Mã: KS-DMK-80N)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R500 * S420 mm
70kg - Đã bán: 249 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 3,690,000 đ 6,106,766 đ
Két sắt mini Kumho KCC41, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-41)
Off 42%

Két sắt mini Kumho KCC41, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-41)

Miễn phí vận chuyển
C400 * R430 * S355 mm
45kg - Đã bán: 128 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 2,950,000 đ 5,040,667 đ
Két sắt mini Kumho KN35, Khóa vân tay (Mã: KN-VTK-35)
Off 39%

Két sắt mini Kumho KN35, Khóa vân tay (Mã: KN-VTK-35)

Miễn phí vận chuyển
C630 * R425 * S345 mm
60kg - Đã bán: 131 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 5,519,000 đ 8,969,858 đ
Két sắt Kumho US1080D, Khóa vân tay (Mã: US-VTK-1080D)
Off 50%

Két sắt Kumho US1080D, Khóa vân tay (Mã: US-VTK-1080D)

Miễn phí vận chuyển
C1080 * R600 * S600 mm
550kg - Đã bán: 248 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 38,960,000 đ 77,305,805 đ
Két sắt mini Kumho HS25AC, Khóa điện tử (Mã: HS-DTK-25AC)
Off 49%

Két sắt mini Kumho HS25AC, Khóa điện tử (Mã: HS-DTK-25AC)

Miễn phí vận chuyển
C250 * R350 * S250 mm
8kg - Đã bán: 213 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 2,790,000 đ 5,394,849 đ
Két sắt Kumho KCC240, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-240)
Off 2%

Két sắt Kumho KCC240, Khóa cơ đổi mã (Mã: KCC-DMK-240)

Miễn phí vận chuyển
C1210 * R600 * S560 mm
220kg - Đã bán: 71 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 12,790,000 đ 13,010,474 đ
Két sắt mini Kumho KCC38, Khóa vân tay (Mã: KCC-VTK-38)
Off 25%

Két sắt mini Kumho KCC38, Khóa vân tay (Mã: KCC-VTK-38)

Miễn phí vận chuyển
C365 * R390 * S355 mm
38kg - Đã bán: 162 két
Bảo hành: 60 tháng
Giá: 5,040,000 đ 6,699,204 đ

Thông tin Két sắt văn phòng chống cháy chính hãng giá tốt

- Với những công ty hoặc doanh nghiệp thì 1 chiếc két sắt để giấy tờ, con dấu hoặc những tài liệu quan trọng thì cần 1 chiếc két sắt có kích thước lớn từ 70cm trở lên vì vậy, Tổng kho két sắt 24h chuyên phân phối các mẫu két sắt cho văn phòng, công ty hoặc doanh nghiệp, 

- Két sắt văn phòng thường sử dụng két sắt vân tay hoặc két sắt khóa điện tử là 2 loại két sắt. vậy tiêu chuẩn của két sắt văn phòng là gì?

- Khi bạn chọn mua 1 chiếc két sắt văn phòng thì điều đầu tiên bạn cần quan tâm đển là trọng lượng, trọng lượng tối thiểu két sắt văn phòng là 70kg trở lên

- Tiêu chuẩn thứ 2 là tính tiện dụng và bảo mật vì vậy két sắt văn phòng thường được khách hàng chọn lựa két săt khóa điện tử và két sắt khóa vân tay

- Nhiều văn phòng công ty cũng chọn lựa két sắt có màu sắc hợp phong thủy cũng như các chỉ số cân nặng và kích thước

- Nếu bạn đang phân vân chọn lựa két sắt văn phòng hãy liên hệ ngay cho chúng tôi các chuyên gia sẽ tư vấn giúp bạn chiếc két sắt văn phòng tốt nhất